řada
Informační technologie

   Veřejný internet: poptávka

Ne každý má nebo může mít internet doma, v práci nebo ve škole. Jsou také situace, kdy občané, zvyklí komunikovat přes internet, potřebují ze soukromých či pracovních důvodů vstoupit na internetovou síť. K tomuto účelu slouží tzv. veřejný internet.

 

Využívali by občané veřejný internet na místech, jejichž společným rysem je vyšší koncentrace počtu osob a odlišným znakem je specifický účel a nabídka služeb, jako jsou banky (bankovní kiosky, zóny), hotely, internetové kavárny, veřejné knihovny, letiště, nádražní a autobusové haly, nákupní centra a zóny a úřady státní správy a samosprávy?

Kdo by měl o veřejný internet zájem? Která místa jsou považována za nejvhodnější a kterými skupinami populace? Jaký zájem avizují uživatelé internetu a jaký ti, kteří zatím s internetem nepracují?

Co ukazuje dlouhodobý pohled? Jak se vyvíjí zájem o veřejný internet od roku 1999?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 001 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2002
      číslo   KIT-0203

 

Následující zpráva řady Společnost:
Elektronický podpis a e-podatelna

Předchozí zpráva této řady:
Uživatelé internetu v ČR II.