kdo jsme, co nabízíme

DEMA a. s. poskytuje služby v oblasti veřejného mínění (DEmoskopie) a průzkumu trhu (MArket research).
Chcete nás kontaktovat?

DEMA a. s. působí na trhu od roku 1993. Za tuto dobu uskutečnila více než 700 výzkumných šetření kvantitativní i kvalitativní povahy. Provádí reprezentativní, segmentační, marketingové i jiné typy výzkumů.
Potřebujete zvolit vhodný výzkum?

Z hlediska lokality provádí DEMA a. s. dotazování, či jiný typ sběru dat, v rámci celé České republiky, v jednotlivých krajích, okresech, městech nebo jejich obvodech, i v ekonomických subjektech (firmách, organizacích, institucích).

Převažující část výzkumů uskutečňuje DEMA a. s. metodou interview („face-to-face“) prostřednictvím vlastní tazatelské sítě.
Zajímají vás o tazatelské síti podrobnosti?

Velikost a rozložení tazatelské sítě umožňují pružně reagovat na požadavky zadavatelů ohledně lokality či provádět výzkumy speciálního určení.
Co jsme zjišťovali?

Zadavatelé výzkumů se rekrutují z oblasti médií, soukromých i státních organizací, státní správy a firem z různých odvětví (výroba, obchod, služby).
S kým jsme spolupracovali?