reference

V průběhu dosavadní činnosti realizovala DEMA a. s. zakázky pro následující skupiny klientů.

Média

 • celostátní deníky
   
 • společensko-kulturní a ekonomicko-hospodářské týdeníky a měsíčníky
   
 • lifestylové magazíny
   
 • celoplošné TV kanály
   

Reklamní a PR agentury
 

Podniky a firmy

 • výrobci a distributoři stavebnin, potravin, elektroniky či módního zboží
   
 • farmaceutické firmy
   
 • vývojáři a prodejci software
   
 • telekomunikační firmy
   
 • přepravci v osobní i nákladní dopravě
   
 • poskytovatelé služeb
   

Finanční a kapitálový trh

 • banky
   
 • stavební spořitelny
   
 • pojišťovny
   
 • investiční a penzijní fondy
   
 • leasingové společnosti
   

Státní správa

 • ministerstva
   
 • krajské úřady
   
 • magistráty
   
 • městské a obecní úřady
   

Státní organizace, ústavy, vysoké školy
 

Nevládní neziskové organizace
 

Politické strany
 

Výše uvedená obecně vyjmenovaná klientela je konkretizována v tzv. referenčním listu. Ten je standardní součástí nabídek výzkumných šetření, které DEMA a. s. předkládá.

Referenční list obsahuje přehled realizovaných zakázek, které jsou vybrány s ohledem na parametry poptávaného šetření (především velikost a charakter výběrového souboru). U každé zakázky je uveden objednatel včetně kontaktního emailu, termín realizace, velikost výběrového souboru a použitá metoda sběru dat, stručný popis zakázky, její případná specifika a rovněž informace o řádném předání a přijetí díla. Pro referenční list vybírá DEMA a. s. takové průzkumy, během jejichž provádění získala zkušenosti, využitelné pro poptávanou zakázku, a to jak tematické, tak především s podobným metodickým postupem: od tvorby výzkumných materiálů a komunikace s cílovou skupinou přes organizační zajištění sběru dat a zprávy z jeho průběhu až po způsob analýzy dat.

 
Jaké tématiky jsme se dotkli?