spolupráce

DEMA a. s. nabízí své služby prostřednictvím následujících forem spolupráce: komplexní výzkumná šetření, dílčí výzkumné práce, analytická činnost, prezentace, medializace, konzultace a poradenství.
Chcete se dozvědět podrobnosti o jednotlivých formách spolupráce?

DEMA a. s. má zkušenosti s projektovou spoluprácí.
Podívejte se na jakých projektech jsme se podíleli.

Pokud potřebujete pomoci s výběrem výzkumné techniky a zvolit pro Vás výhodný výstup, kontaktujte nás. Na základě Vašich požadavků navrhneme optimální řešení nebo s přihlédnutím k Vašim možnostem dílčí řešení.