řada
Informační technologie

   IT v malých a středních firmách: e-learning

E-learning využívá nové, hlavně internetové technologie pro vzdělávání.

 

Jak na moderní formy vzdělávání nahlíží TOP management malých firem? Považuje e-learning za možnost, jak se trvale vzdělávat v průběhu života a profesní kariéry? Jak obstojí e-learning v porovnání s klasickou výukou? Je považován za: levnější, rychlejší, kvalitnější než tradiční způsoby vyučování a školení?

Je e-learning ve firmě využitelný pro informovanost zákazníků o nabízených produktech a poskytovaných službách?

Je využitelný pro výuku a školení zaměstnanců firmy?

 

Malé a střední firmy tvoří významnou součást ekonomiky ČR. Výzkumu se účastnilo 152 zástupců managementu malých a středních firem do 100 zaměstnanců v Praze.

 

Metodika:

  výzkum   anketa
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   152 firem
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2002
      číslo   KIT-0205

 

Následující zpráva řady Společnost:
IT v malých a středních firmách: e-banking

Předchozí zpráva této řady:
Elektronický podpis a e-podatelna