řada
Informační technologie

   Počítačová gramotnost občanů ČR

Informace o tom, kolik občanů umí pracovat s počítačem, jaká je úroveň jejich znalostí, jak vysoká je počítačová negramotnost a které kategorie populace do ní spadají především. Mapování ochoty občanů akceptovat nabídku trhu práce s podmínkou počítačové zdatnosti. Zájem o e-working. Názory, zda je internet orientován více na muže či ženy.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 000 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2001
      číslo   KIT-0104

 

Následující zpráva řady Společnost:
Občané ČR - uživatelé internetu

Předchozí zpráva této řady:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou