řada
Informační technologie

   Občané ČR – uživatelé internetu

Uživatelé internetu a jejich charakteristika včetně času, který tráví na internetové síti a míst, ze kterých se připojují. Odpovědi občanů, kteří nejsou uživateli internetu, o důvodech, proč nevyužívají internet.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 000 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2001
      číslo   KIT-0103

 

Následující zpráva řady Společnost:
Osobnost informačních technologií a internetu v ČR

Předchozí zpráva této řady:
Počítačová gramotnost občanů ČR