řada
Informační technologie

   E-learning II.

Jak se dívají občané ČR na moderní způsoby vzdělávání přes internet? Mají za to, že se lze tímto způsobem celoživotně vzdělávat? Kdo souhlasí a kdo se řadí mezi odmítající?

Co považují občané za největší výhodu tohoto typu vzdělávání?

Pro koho představuje e-learning opravdu možnost se takto vzdělávat? Jaký je profil zájemců? Kdo netradiční formu výuky striktně odmítá?

Jakou roli v oblasti e-learningu hraje věk, vzdělání nebo frekvence využívání internetu?

Změnily se názory veřejnosti v odstupu dvou let?

 

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 1 013 osob probíhalo v říjnu 2004 na 146 dotazových místech (městech a obcích) a zasáhlo všechny kraje a velikostní místa bydliště. Bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva je rozdělena do dvou částí:
První část obsahuje výsledky v grafech a slovním komentáři za celou populaci a podle základních identifikací (tj. pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, čistý měsíční příjem na jednoho člena domácnosti, sociální skupina: studenti, podnikatelé, nezaměstnaní, občané z rodin s dětmi předškolního a školního věku) a také podle uživatelů internetu a frekvence jejich vstupu na internetovou síť. Dále je zde uvedena komparace dat za ČR v čase 2002 / 2004.
Druhá část obsahuje statistickou analýzu dat v tabulkách za celý soubor a podle dalších jedenácti identifikačních charakteristik populace ČR.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 013 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2005
      číslo   KIT-0503

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Následující zpráva řady Společnost:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou VI.

Předchozí zpráva této řady:
Uživatelé internetu v ČR V.