řada
Ekonomika

   E-banking: komunikace s bankou přes nové technologie

Které skupiny obyvatelstva se kloní k moderním způsobům komunikace s bankou a které preferují tradiční osobní kontakt? Stane se návštěva banky přežitkem?

Jak se bude, podle obecné populace, vyvíjet kontakt mezi bankou a klientem? Na který z nových způsobů komunikace bude dáván největší důraz?

Kterou banku tuzemského trhu považuje veřejnost za nejlepší pro služby elektronického bankovnictví?

Jaký je profil současných uživatelů služeb elektronického bankovnictví? Které skupiny populace avizují zájem a které se staví odmítavě? Nakolik se internetová gramotnost populace podepisuje na formování segmentu uživatelů přímého bankovnictví? Jaký zájem o elektronické bankovnictví projevují uživatelé mobilních telefonů?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 010 osob 15+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2001
      číslo   KB-0103

 

Následující zpráva řady Ekonomika:
Hitparáda bank

Předchozí zpráva této řady:
Podílové fondy: preference investování