starší akce

9. 11. 2010
Na půdě ČZU v Praze proběhl seminář "Trvale udržitelná skutečnost?" zaměřený na otázky trvalé udržitelnosti lidského konání, globálních problémů, možných alternativ i kolapsů a hledání východisek. Pořádala ho KRV FAPPZ ČZU ve spolupráci s Bioinstitutem o. p. s., Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a studentskou organizací SPODEK.
Jako posluchač se zúčastnila také zástupkyně DEMA a. s., protože seminář úzce souvisí s tématy, na která se zaměřuje řada volně prodejných zpráv Udržitelný rozvoj. Seminář zhodnotila jako velice přínosný pro jeho obsahovou náplň i výběr přednášejících.
seminář "Trvale udržitelná skutečnost?"
Profesor Erazim Kohák během svého vystoupení (foto archiv organizátora).

29. 9. 2010
V prostorách Klementina proběhla tisková konference, na které byli novináři seznámeni se základními výsledky průzkumu "Četba a  čtenáři 2010". Realizátorem kvantitativního reprezentativního průzkumu na vzorku 1 550 osob starších 15 let (ČR) a 600 osob starších 15 let (Praha) byla (stejně jako v roce 2007) agentura DEMA a. s. Sběr dat zajišťovalo více než 200 tazatelů z agenturní tazatelské sítě.
Tisková konference – Klementinum
Tisková konference – Klementinum (foto Eva Hodíková NK ČR).
Více informací a prezentace naleznete na skip.nkp.cz.

16. až 18. 9. 2010
Již potřetí se DEMA a. s. zúčastnila celorepublikového setkání knihovníků pod názvem „Co venkovské knihovny umějí a mohou VI.“ Hostitelem akce byla Obecní knihovna Pavlovice u Přerova (Knihovna roku 2008) spolu se Sekcí veřejných knihoven SKIP a Městskou knihovnou v Přerově. Kromě odborné přednáškové části pod názvem Knihovna – nedílná součást obce nabídl program i seznámení s regionem a historií Přerovska, ukázku komunitního života malých obcí i prostor pro neformální výměnu zkušeností.
Setkání knihovníků – Lipník nad Bečvou
Tři dny strávené ve společnosti knihovníků a představitelů malých obcí hodnotíme jako velmi zdařilé a inspirativní.
Fotogalerii z akce naleznete na www.pavloviceuprerova.cz/knihovna nebo zde.
Více informací o činnosti Sekce veřejných knihoven SKIP naleznete na skip.nkp.cz.

 

 

Aktuálně